YASAL UYARI

Yasal Uyarı

Bu İnternet sitesindeki bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sitedeki bilgilerin güvenilir kaynaklardan alınması hususunda azami gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte Bostandan.com ve yazarları herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilginin, ilgili olduğu belli bir sorunla veya konu ile ilgili olarak herhangi bir şekilde harekete geçmeden, çözüm önerisini uygulamaya sokmadan önce gereken vasıfları haiz bir sağlık uzmanına danışılması, gereken tetkik ve tahlillerin yaptırılması gerekmektedir. Bu hususa riayet edilmemesi halinde Bostandan.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi bu hususa riayet edilmiş olsa dahi Bostandan.com’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir.

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgilerin, tıp alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler süreklilik arz ettiğinden güncelliği konusunda Bostandan.com’un herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

Aynı şekilde işbu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu veya tamlığı, uygulanabilirliği veya bu sitede yer alan bilgiler kullanılmak sureti ile istenilen sonucun elde edilebileceği konusunda Bostandan.com’un ve yazarlarının herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. KULLANICI, bu web sitesinden kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar için Bostandan.com ve yazarlarından herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, Bostandan.com’dan kaynak gösterilmeden, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

Bostandan.com web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin Bostandan.com tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde Bostandan.com linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir.

Bostandan.com web sitesinde yer alan linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun Bostandan.com’un sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, Bostandan.com tarafından KULANICI’ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. Bostandan.com KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI’ya aittir.